Wizyty kontrolne


Regularne wizyty kontrolne – ich częstotliwość wyznacza lekarz – są niezbędne do prawidłowego i dynamicznego leczenia. Ich opuszczanie powoduje wydłużenie czasu leczenia oraz w najlepszym razie brak postępów w leczeniu. Zaniedbywanie kontroli może przynieść też negatywne skutki w postaci niepożądanych przesunięć zębów.

Na wizytę kontrolną należy zawsze przynieść ze sobą szczoteczkę i pastę do zębów oraz nić dentystyczną!