Retencja


Leczenie retencyjne polega na zastosowaniu po leczeniu ortodontycznym aparatem stałym – retainerów w postaci płytek (aparat zdejmowany) lub w postaci retainerów przyklejonych na stałe do wewnętrznych (niewidocznych) powierzchni zębów.

Retencja ma na celu utrzymanie osiągniętego efektu leczenia poprzez przebudowę i dostosowanie się otaczających tkanek do nowego ustawienia zębów po zdjęciu aparatu stałego.

Czas trwania retencji jest różny i jest on uzależniony od typu wady i rodzaju zastosowanego leczenia. Zazwyczaj po leczeniu aparatem stałym wymagana jest retencja przez okres dwóch lat po zakończeniu leczenia, lecz czasem powinna być przedłużona nawet do… końca życia.

W przypadku zaniechania przez pacjenta leczenia retencyjnego, może nastąpić nawrót wady w mniejszym lub większym stopniu.