Pierwsza wizyta


Na pierwszej wizycie pacjent zostaje zbadany. Badanie kliniczne obejmuje m.in. ocenę stanu i rodzaju uzębienia, zgryzu i stawu skroniowo - żuchwowego. Dokonuje się też wstępnej oceny występującej nieprawidłowości w oparciu o cechy morfologiczne (rysy twarzy). Analizuje się też napięcie mięśni oraz takie czynności jak oddychanie, połykanie i mowę.

Gdy lekarz uznaje leczenie za konieczne w dalszej kolejności wykonywane są:

- wyciski z których powstaną gipsowe modele łuków zębowych
- zdjęcia rentgenowskie – w zależności od wskazań mogą to być zdjęcia zębowe, pantomograficzne, cefalometryczne i inne
- w uzasadnionych przypadkach fotografie wewnątrzustne i zewnątrzustne

Na podstawie analizy uzyskanych danych lekarz stawia diagnozę oraz przygotowuje plan leczenia, który przedstawiany jest pacjentowi na kolejnej wizycie. Plan leczenia obejmuje optymalną dla danego pacjenta metodę leczenia, orientacyjny czas leczenia wady oraz możliwe do osiągnięcia wyniki, a także mogące wystąpić ewentualne trudności i powikłania w leczeniu.