Na czym polega leczenie ortodontyczne?


Polega ono na przywróceniu właściwego ustawienia zębów oraz odtworzeniu prawidłowej funkcji narządu żucia.

W zależności od wieku pacjenta i stopnia nasilenia wady stosuje się szeroki wachlarz metod leczenia: od ćwiczeń i prostych aparatów, aż do skomplikowanych technik leczenia. Przy poważnych zaburzeniach konieczne jest czasami tzw. leczenie zespołowe. Polega ono na konsultacji i współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny np. chirurgiem szczękowo-twarzowym ,chirurgiem stomatologicznym, laryngologiem czy periodontologiem. Wspólnie opracowuje się wówczas optymalny plan leczenia dla danego pacjenta.